Εντολή έδωσε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός,  Αντώνης Σαμαράς, βάσει της οποίας υλοποιείται απόφαση δέσμευσης όλων των πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του 2012 και σχετίζονται με επιχορηγήσεις σε ΜΚΟ και σωματεία. Το 2013, οι σχετικές δαπάνες θα εξεταστούν εκ νέου από μηδενική βάση. Στο πλαίσιο εξασφάλισης πόρων μέσα από την περικοπή δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης, Παναγιώτης Μπαλτάκος, απέστειλε επιστολή προς όλους τους υπουργούς, στην οποία αναφέρεται η πιο πάνω απόφαση του πρωθυπουργού.