Περισσότερα από 400.000 ευρώ αναμένεται να εξοικονομηθούν από τις περικοπές στους μισθούς του πρωθυπουργού και των μελών του υπουργικού συμβουλίου που περιλαμβάνονται – μεταξύ άλλων – στο νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή, ενώ από τις μειώσεις στα μισθώματα που καταβάλλονται για να στεγαστούν δημόσιες υπηρεσίες εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθούν περισσότερα από 15 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τόσο οι μειώσεις υπουργικών μισθών, όσο και η δραστική περιστολή των κονδυλίων για μισθώματα αποτελεί μια από τις βασικές δεσμεύσεις του κ. Αντώνη Σαμαρά η οποία άμεσα καταφθάνει στην βουλή για να θεσμοθετηθεί. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου καταργείται από 1.9.2012, η καταβολή των μηνιαίων εξόδων παράστασης του πρωθυπουργού (1.872 ευρω), του Προέδρου της Βουλής και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης (1.404 ευρώ) και των μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών (936 ευρώ για όσους έχουν κοινοβουλευτική ιδιότητα και 579 ευρώ για εξωκοινοβουλευτικούς. Από τις παραπάνω περικοπές εξοικονομούνται ετησίως 415.600 ευρώ (138.500 ευρώ για το 2012).

Επιπροσθέτως, με τα άρθρα 10 – 13 καταργούνται τρείς θέσεις ειδικών Γραμματέων με αποτέλεσμα να εξοικονομούνται ετησίως 600.000 ευρώ.

Αναφορικά με τις μειώσεις μισθωμάτων προβλέπεται από 1.10.2012 μείωση κατά 10% για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος έως τα 1.000 ευρώ και έως 25% για μισθώματα που υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου θα προέλθει «ετήσια εξοικονόμηση από την μείωση μισθωμάτων που καταβάλλουν το δημόσιο και οι λοιποί φορείς του δημόσιου τομέα για τημίσθωση των ακινήτων στα οποία στεγάζουν τις υπηρεσίες του εκτιμάται ότι θα υπερβεί το ποσό των 15.000.000 ευρώ».