Την πρόταση νόμου, που αφορά στη λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία και ανακούφιση ανέργων, αυτοαπασχολούμενων και μικρομεσαίων αγροτών, επανακατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.
Το ΚΚΕ προτείνει μεταξύ άλλων:

- Επίδομα ανεργίας σε ποσοστό 80% του βασικού μισθού σε όλους τους άνεργους χωρίς όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς.
- Απαγόρευση κατάσχεσης και αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης αγροτικής εκμετάλλευσης με αντικειμενική αξία έως 300.000 για κάθε οικογένεια.
- Συνέχιση της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ίδιους και τα προστατευόμενα μέλη τους, σε αγρότες που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ λόγω οικονομικής δυσπραγίας.