Την απαγόρευση πρόσληψης συζύγων και συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού για το σύνολο των υπουργών και υφυπουργών της κυβέρνησης σύμφωνα με την εξαγγελία του πρωθυπουργού, προβλέπουν μεταξύ άλλων τροπολογίες που κατετέθησαν σήμερα στην Βουλή. Ως σήμερα τα μέλη της κυβέρνησης μπορούν να προσλαμβάνουν μετακλητούς υπαλλήλους, ειδικούς συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες στα πολιτικά τους γραφεία της επιλογής τους, συνήθως όμως πρόκειται για συγγενείς και φίλους. Στο εξής δεν θα μπορούν να προσλαμβανουν συγγενείς.

Mε άλλη διάταξη τίθενται οι δικλείδες ασφαλείας για να υπάρχει έλεγχος στις μισθολογικές και συνταξιοδοτικές παροχές, των στελεχών των τραπεζών, των εταιρειών επενδυτικών υπηρεσιών, αλλά και των εποπτικών αρχών δηλαδή της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και πλέον και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής.

Σε άλλη τροπολογία, τέλος, επικυρώνεται και νομοθετικά η παροχή διευκόλυνση πληρωμής του φόρου εισοδήματος σε έως 7 δόσεις και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013.