Ερώτηση προκειμένου να ενημερωθούν για τον ακριβή αριθμό των κρατικών αυτοκινήτων κατέθεσαν τρεις βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής του Υπουργείου Εσωτερικών το 2006, ο αριθμός των κρατικών αυτοκινήτων προσέγγιζε περίπου τις 57.000 με ετήσιο κόστος γύρω στα 350 εκ. ευρώ. Μία από τις πρώτες εξαγγελίες του κ. Ραγκούση με την ανάληψη των καθηκόντων του το 2009 ως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ήταν ο «δραστικός περιορισμός των δικαιούχων κρατικών αυτοκινήτων», η νέα απογραφή του αριθμού τους, η υποχρέωση να διατηρεί πλέον κάθε φορέας μόνο 5 κρατικά αυτοκίνητα («πλην απολύτως αιτιολογημένων εξαιρέσεων») και η υποχρέωση αγοράς νέων κρατικών αυτοκινήτων υβριδικής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με καταγγελία βουλευτών της ΔΗΜΑΡ, έκτοτε «ουδείς έχει πληροφορηθεί τον ακριβή αριθμό οχημάτων που διαθέτει ο κρατικός στόλος, ούτε αν απέδωσαν οι πρωτοβουλίες αυτές και σε ποιο ακριβώς βαθμό. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των κρατικών οχημάτων στη χώρα μας ήταν - και ενδεχομένως να είναι ακόμη – υπερβολικός, αναλογικά με το μέγεθος και τις  λειτουργικές ανάγκες του κρατικού τομέα, λαμβανομένου υπόψη ότι στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης ο κρατικός στόλος μετράται σε εκατοντάδες, ενώ στις Σκανδιναβικές χώρες σε κάποιες δεκάδες οχημάτων».


Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή τρεις βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (και ειδικότερα στο τμήμα των «Συχνών απαντήσεων και ερωτήσεων») αναφέρεται μια λίστα εκπροσώπων θεσμικών φορέων, οι οποίοι δικαιούνται να «εξυπηρετούνται κατ’ αποκλειστικότητα με υπηρεσιακά αυτοκίνητα των υπηρεσιών τους», η οποία προφανώς εκ παραδρομής βρίσκεται ακόμη αναρτημένη, εφ’ όσον σε αυτή περιλαμβάνονται ο Ειδικός Γραμματέας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, Νομάρχες, ο Διοικητής της ΕΤΒΑ, κλπ.


Να σημειωθεί επίσης, ότι σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας, σε προκαταρκτικό έλεγχο που διεξήγαγε ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τα ανασφάλιστα οχήματα, βρέθηκε να είναι ανασφάλιστος ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός κρατικών οχημάτων.


Οι βουλευτές Γ. Πανούσης, Σ. Λυκούδης και Δ. Αναγνωστάκης με την ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εσωτερικών και Οικονομικών ζητούν να γίνουν γνωστά:


1. Ποιος είναι ο τελικός αριθμός του στόλου των κρατικών οχημάτων σύμφωνα με την τελευταία απογραφή που έχει διεξαχθεί και πότε ακριβώς έλαβε χώρα αυτή;


2. Υπάρχει όντως μεγάλος αριθμός ανασφάλιστων κρατικών οχημάτων και αν ναι, για ποιο λόγο;


3. Υπάρχει πρόβλεψη να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός των δικαιούχων κρατικών οχημάτων και αν ναι, σε τι χρονικό ορίζοντα τοποθετούνται οι σχετικές ενέργειες;

TAGS