Την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση φαινομένου του «μαύρου» χρήματος και για τη διασφάλιση της διαφάνειας στο πολιτικό σύστημα, εξήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών, Ευριπίδης Στυλιανίδης έπειτα από τη συνάντησή του με το γενικό γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, Γιώργο Σούρλα. Σύμφωνα με τον υπουργό, «η νομοθετική πρωτοβουλία που σχεδιάζουμε λαμβάνει υπόψη όλα τα ευρωπαϊκά δεδομένα που παρακολουθεί το Συμβούλιο Ευρώπης ενώ στόχος είναι να ενσωματώνει τις εκθέσεις των εθνικών Κοινοβουλίων, να συνθέτει τις απόψεις των κομμάτων και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας για χτύπημα του «μαύρου χρήματος» και εδραίωση ενός νέου πολιτικού πολιτισμού, μιας σύγχρονης Δημοκρατίας».

Από τη δική του μεριά, ο κ. Σούρλας διαβεβαίωσε ότι θα προωθηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος ώστε να βγει η Ελλάδα το συντομότερο δυνατό από την επιτήρηση του Συμβουλίου της Ευρώπης  για θέματα διαφθοράς.