Το ζήτημα της χρηματοδότησης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων φέρνει στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Τέρενς Κουίκ με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς όλους τους υπουργούς της κυβέρνησης, τονίζοντας πως «πολλές από αυτές είναι φίλων, κομματικών κολλητών και συγγενών πολιτικών προσώπων ή ακόμα και εικονικές».
«Παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή να παγώσουν τα κονδύλια που διατίθενται στις Μ.Κ.Ο. και να επανεξετασθούν από μηδενική βάση, είναι γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αποδοθεί από το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης ο πλήρης κατάλογος των επιχορηγούμενων Μ.Κ.Ο. έτσι ώστε να εξετασθεί η δράση τους και η σκοπιμότητα της χρηματοδότησής τους», τονίζει ο κ. Κουίκ.

Ακολουθεί η ερώτηση:

«Κύριοι Υπουργοί,

Πρόσφατα ό Πρωθυπουργός έδωσε εντολή να παγώσουν τα κονδύλια που διατίθενται στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο) και να επανεξετασθούν από μηδενική βάση.

Στα πλαίσια αυτά ό Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ζήτησε πλήρη κατάλογο των επιχορηγούμενων Μ.Κ.Ο, έτσι ώστε να εξεταστούν ή δράση τους και η σκοπιμότητα της χρηματοδότησης καθεμίας οργάνωσης ξεχωριστά.

Είναι γνωστό ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει πολλές καταγγελίες, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για άσκοπες χρηματοδοτήσεις εικονικών ή «στα χαρτιά» Μ.Κ.Ο, ενώ σε ανάλογες περιπτώσεις πολλές Μ.Κ.Ο. έχουν κατηγορηθεί για κατασπατάληση χρημάτων ή για προνομιακές επιχορηγήσεις.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται όλοι οι Υπουργοί της κυβέρνησης που χρηματοδότησαν Μ.Κ.Ο:

1. Ποιες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) επιχορηγήθηκαν τα τελευταία τρία (3) χρόνια, τι ποσά έλαβαν και για ποιο σκοπό;

2. Ελέγχθηκαν λογιστικά εκ των υστέρων οι επιχορηγήσεις αυτές και ζητήθηκε να προσκομιστούν τα ανάλογα παραστατικά;

3. Προσκομίστηκαν ή όχι τα ανάλογα παραστατικά;

4. Γνωρίζει ή Κυβέρνηση, τα Διοικητικά Συμβούλια των επιχορηγηθέντων Μ.Κ.Ο. και τη συγγενική σχέση ορισμένων μελών αυτών με στελέχη των μέχρι σήμερα κομμάτων εξουσίας;  

Παρακαλώ να κατατεθούν τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Κατάσταση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που επιχορηγήθηκαν από 01/01/2009 έως και σήμερα με τα ποσά αναλυτικά.

2. Τα αποτελέσματα των ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το εάν τηρήθηκαν οι σκοποί της δράσης της κάθε Μ.Κ.Ο. που έλαβε σχετική επιχορήγηση και εάν οι δαπάνες τους είναι σύννομες και καταστατικές.

3. Τα παραστατικά δαπανών των Μ.Κ.Ο. για τις δράσεις τους που επιχορηγήθηκαν .

4. Εκθέσεις του Υπουργείου για τα δαπανηθέντα ποσά και την νομιμότητα καθεμιάς δαπάνης ξεχωριστά.  

Ο ερωτών Βουλευτής  

Τέρενς - Νικόλαος Κουίκ».