Να απαντήσει στα νέα μέτρα των «αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων και των εξοντωτικών περικοπών» με άρνηση υποταγής, απορρίπτοντας ταυτόχρονα και τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση και η Ε.Ε. τα επιβάλλουν, κάλεσε το λαό το ΚΚΕ με σχετική ανακοίνωση. «Αυτό μπορεί να γίνει με την μετατροπή της απεργίας της 26ης Σεπτεμβρίου σε αφετηρία οργανωμένης πάλης με στόχο την ανατροπή της πολιτικής που υπηρετεί την καπιταλιστική κερδοφορία και την ΕΕ» εξήγησε ο Περισσός.