Ανοικτό αφήνει το ενδεχόμενο να εξεταστεί η δυνατότητα μετακύλισης των λήξεων των ελληνικών ομολόγων που κατέχει το Ευρωσύστημα ώστε να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που θα προκύψει από τις αποκλίσεις στο πρωτογενές έλλειμμα και τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.
Διαβάστε περισσότερα