Για αργή πρόοδο σε επίπεδο ευρωζώνης που διατηρεί ένα κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον έκανε λόγο ο Γιώργος Παπανδρέου, κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση του προεδρείου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.

Σύμφωνα με τον κ. Παπανδρέου, υπάρχει μεγάλο κενό ανάμεσα αφενός στις αντιλήψεις ορισμένων προοδευτικών κυβερνήσεων που προσπαθούν να λάβουν υπόψη την κοινωνική διάσταση της κρίσης και αφετέρου στη συντηρητική πλειοψηφία που συνεχίζει να ακολουθεί τις προτεραιότητες εκείνων που ευθύνονται για την κατάσταση.

Ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Οργάνωση πρέπει να παράγει νέες ιδέες σε μια κατάσταση όπου ο τραπεζικός τομέας αδυνατεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη, όπου η ανεργία των νέων έχει γίνει παράγοντας αστάθειας και μεγάλοι τομείς της οικονομίας πρέπει να αναμορφωθούν, «μια κατάσταση όπου βλέπουμε τα οικονομικά εμπόδια να επιδεινώνουν τον ρατσισμό και ακροδεξιές λαϊκιστικές κινήσεις».