Ο β΄ αντιπρόεδρος της Βουλής, Αθανάσιος Νάκος, ανακοίνωσε σήμερα πως δεν θα συμμετάσχει στις εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των βουλευτών, της οποίας προΐσταται, την περίοδο που θα τελεί υπό διερεύνηση της υπόθεσης της εμπλοκής του ονόματός του στη δημοσιοποιηθείσα ως λίστα του ΣΔΟΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η σχετική καταγγελία τέθηκε υπόψη της Επιτροπής «προκειμένου αυτή να αποφανθεί αρμοδίως, χωρίς τη δική μου συμμετοχή στις εργασίες της», σημείωσε ο κ. Νάκος. Συν τοις άλλος, ο ίδιος ζητεί, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, Γρηγόρη Πεπόνη, «πλέον όχι ως πρόεδρος της ως άνω Επιτροπής, αλλά ως πολίτης και βουλευτής», να διερευνήσει «το συντομότερο δυνατό την καταγγελία και να αποφανθεί σχετικά».

Ακόμη, ο κ. Νάκος θα απευθυνθεί στον κ. Πεπόνη ώστε ο τελευταίος να ενεργοποιήσει «την άσκηση δίωξης, εάν κρίνει ότι υφίσταται θέμα, κατά παντός υπευθύνου, τόσο για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσής μου από το ΣΔΟΕ όσο και κατά του καταγγέλλοντος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία». «Ουδέποτε έχω αρνηθεί τον έλεγχο από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, θεωρώντας ότι μόνο έτσι διασφαλίζεται η διαφάνεια στο δημόσιο βίο. Αυτόν τον έλεγχο ζητώ και τώρα, και μάλιστα άμεσα, προκειμένου να μη μείνει καμία σκιά και να προστατευτεί όχι μόνο η προσωπική μου αξιοπρέπεια αλλά και η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος», τονίζει ο βουλευτής.