Σχέδιο δράσης, για μια ολοκληρωμένη και επιτυχημένη νησιωτική πολιτική, με συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, που θα έχει ως σκοπό τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τους νησιώτες και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, έχει ήδη έτοιμο το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Το σχέδιο για τη νησιωτική πολιτική θα συζητήσει σήμερα στη Βουλή, στη μία το μεσημέρι, σε συναντήσεις που θα έχει με βουλευτές από τα νησιά, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις προτεραιότητες του υπουργείου είναι η συγκρότηση Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής με τη συμμετοχή της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων, καθώς και η ενεργοποίηση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής, που προβλέπει και ο νόμος για τον «Καλλικράτη». Οι παρεμβάσεις θα είναι σε ευρωπαϊκό, εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο.

Στόχος του υπουργείου είναι η ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων προς τα νησιά, μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, καθώς και η δημιουργία ειδικού κεφαλαίου για τη νησιωτική πολιτική από το πέμπτο ΚΠΣ (ΕΣΠΑ 2014-2020), για την ανάπτυξη καινοτομίας και μεταφοράς της σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις των νησιών.

Οπως αναφέρουν πηγές απο το υπουργείο, έως σήμερα στα νησιά έχουν γίνει μεμονωμένες παρεμβάσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους επενδύσεων παραγωγής και διαβίωσης των κατοίκων. Ωστόσο δεν προσφέρθηκαν λύσεις στο αναπτυξιακό πρόβλημα, καθώς η απομόνωση που δημιουργεί η θάλασσα δεν επιτρέπει σχεδόν καμιά αλληλεπίδραση μεταξύ των νησιών, όπως γίνεται μεταξύ των πόλεων της ενδοχώρας.