Την ανάγκη αντιμετώπισης «των στρεβλών αντιλήψεων του κρατισμού που δημιούργησαν ένα σπάταλο και αναποτελεσματικό δημόσιο» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Υποδομών, Κωστής Χατζηδάκης, μέσω Twitter.
Ο υπουργός σχολιάζοντας το σχέδιο νόμου για τη «Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις Επενδύσεις» ανέφερε ότι το υπουργείο σχεδιάζει να κρατήσει τα θετικά στοιχεία του προηγούμενου νόμου και να εισαγάγει νέα καινοτόμα στοιχεία που διαμορφώνουν νέο επεν περιβάλλον, πιο φιλικό στις επενδύσεις.

Ο κ. Χατζηδάκης έθεσε έξι σημεία-κλειδιά:

-Η ίδρυση μίας Κεντρικής Αρχής, για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης

-Επιταχύνουμε τις διαδικασίες αδειοδότησης μέσω της δήλωσης και της ευθύνης του ίδιου του επενδυτή

-Προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για ρευστότητα.Σήμερα στην έγκριση καταβάλλεται 50% επιχορήγησης.Με τη νέα ρύθμιση,θα καταβάλλεται το 100%

-Ορίζουμε 2 εναλλακτικές διαδικασίες ελέγχου:α)το νέο Αυτοτελές Τμ. Επιθεώρησης του ΥΠΑΝΥΠ β)ανεξάρτητους πιστοποιημένους φορείς(Τράπεζες)

-Για τα υδατοδρόμια αποσαφηνίζονται οι κανόνες για δημιουργία-λειτουργία τους.Ορίζεται στο ΥπΑν μια και μόνη υπηρεσία για σχετικό συντονισμό

-Εισάγεται νέο εργαλείο για αξιοποίηση περιουσίας Δημοσίου,μέσω ίδρυσης εταιριών ειδικού σκοπού ξεκινώντας από το μέτωπο Φαλήρου-Σουνίου

«Το νομοσχέδιο που έχουμε επεξεργασθεί, αποτελεί μία βάση διαλόγου. Δεν περιέχει θέσφατα. Το δίνουμε σήμερα σε διαβούλευση» πρόσθεσε.

TAGS