Mετά τη συλλογή ήδη 500 υπογραφών δόθηκε στη δημοσιότητα η διακήρυξη της κίνησης πολιτών «Δυναμική Ελλάδα», η οποία σχεδιάζει να δράσει ενεργά και με προτάσεις σε ό, τι αφορά την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των Ελλήνων πολιτών, δίνοντας παράλληλα το δικό της στίγμα στα πολιτικά δρώμενα.
Αναλυτικότερα, η συγκέντρωση υπογραφών δεν αφορά σε «επώνυμους» και κινήσεις κορυφής, αλλά σε ενεργούς πολίτες από όλη τη χώρα και από όλους τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους. Όσοι και όσες υπογράφουν την διακήρυξη εκφράζουν μια γενική πολιτική συμφωνία. Οι περισσότεροι και οι περισσότερες είναι ανεξάρτητοι, ενώ, όσοι και όσες συμμετέχουν σε κόμματα ή άλλες ενώσεις πολιτών διατηρούν τις ιδιαίτερες θέσεις και απόψεις τους.

Η διακήρυξη αναρτήθηκε στη νέα ιστοσελίδα της κίνησης (www.dynamikiellada.gr), όπου συνεχίζεται ηλεκτρονικά η συλλογή υπογραφών. Στο επόμενο χρονικό διάστημα η «Δυναμική Ελλάδα» θα προχωρήσει σε έναν κύκλο ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης για την επεξεργασία πρακτικών θέσεων, που αντιμετωπίζουν προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών (φάρμακο, σχολείο, μετανάστες, φορολογικό, αγροτικό, πολιτικό σύστημα, αστυνομία και ασφάλεια).

Η «Δυναμική Ελλάδα» στοχεύει στην κατάθεση και την προώθηση ιδεών και πρακτικών προτάσεων για το μέλλον αυτής της χώρας και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη ανασύνθεση των προοδευτικών ιδεών και δυνάμεων.  Η «Δυναμική Ελλάδα» δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει κρυφή ατζέντα και ότι δεν αποτελεί όχημα για την επανεμφάνιση φθαρμένων πολιτικών προσώπων. Είναι ένα κίνημα βάσης που συγκροτήθηκε για να δράσει ως καταλύτης στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα με ορίζοντα το 2013 και  όχι για να μετεξελιχθεί η ίδια σε κόμμα.

Στρατηγικός στόχος της «Δυναμικής Ελλάδας» είναι η ενεργός συμβολή στη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα με πρόταγμα την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος και την οριστική ρήξη με τις συνεχιζόμενες πρακτικές του παρελθόντος. Για το σκοπό αυτό, η «Δυναμική Ελλάδα» από τη μια διευρύνει την σύνδεσή της με τους πολίτες, και από την άλλη επιδιώκει να συναντηθεί με όσους και όσες έχουν τον ίδιο στρατηγικό προσανατολισμό. Η κίνηση επιθυμεί τη συμπόρευση με νέες συλλογικότητες για τη ριζική ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και της ηγεσίας του. Δεν αποκλείει πολιτικούς με ήθος και μεταρρυθμιστική πρακτική, αλλά πιστεύει ότι η πλειοψηφία των πολιτικών στελεχών πρέπει να είναι νέοι άνθρωποι.
 

Στηρίζει επιπρόσθετα, όσες πολιτικές εξυπηρετούν το στόχο της παραμονής της χώρας στο ευρώ και όσες μεταρρυθμίσεις πραγματοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, επισημαίνει τα πισωγυρίσματα του πολιτικού συστήματος, όπως η πανεπιστημιακή αντιμεταρρύθμιση, η διαιώνιση του πελατειακού κράτους, η ανοχή στις συντεχνιακές αντιλήψεις, η κομματοκρατία. Η «Δυναμική Ελλάδα» επισημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η χώρα θα έπρεπε να είναι ενωμένη και με μια άφθαρτη και ικανή ηγεσία να εργάζεται για την επίλυση των προβλημάτων
 

Επιδιώκει συγχρόνως να συμβάλει στην ενεργοποίηση των δραστήριων δυνάμεων όλης της κοινωνίας. Οι πολιτικές δυνάμεις, κινήσεις και κόμματα που επιδιώκουν την ανασύνθεση του πολιτικού συστήματος, οφείλουν να εργαστούν για τη διαμόρφωση ενός πολιτικού σχεδίου για την παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για τη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού οράματος που θα στοχεύει, πέρα από την παραμονή στην ευρωζώνη, στο νέο κοινωνικό συμβόλαιο αξιοπρέπειας και ευημερίας για όλους, βασισμένο στην ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, στην ισορροπία του ατομικού και του συλλογικού (με την ενθάρρυνση, επιβράβευση και προστασία των ατομικών επιτευγμάτων αλλά και τη συλλογική χρηματοδότηση των δημόσιων αγαθών) και στην ισορροπία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.