Ανατολική Μακεδονία και Θράκη:

ΠΑΣΟΚ 47,5%

Ν.Δ   36,4%

Κεντρική Μακεδονία:

ΠΑΣΟΚ 39,83%
Ν.Δ   37,6%

Δυτική Μακεδονία:

ΠΑΣΟΚ 42,9%
Ν.Δ   41,3%

Ήπειρος:

ΠΑΣΟΚ 44,7%
Ν.Δ   37,4%

Ιόνια Νησιά:

ΠΑΣΟΚ 43,6%
Ν.Δ   32,8%

Δυτική ελλάδα:

ΠΑΣΟΚ 52,1%
Ν.Δ   32,2%

Πελοπόννησος:

ΠΑΣΟΚ 42,3%
Ν.Δ   40,9%

Κρήτη:

ΠΑΣΟΚ 58,8%
Ν.Δ   26,2%

Νότιο Αιγαίο:

ΠΑΣΟΚ 50,8%
Ν.Δ   32,9%

Αττική:

ΠΑΣΟΚ 40,26%
Ν.Δ   27,98%

Στερεά Ελλάδα:

ΠΑΣΟΚ 46,3%
Ν.Δ   34,8%

Θεσσαλία:

ΠΑΣΟΚ 42,1%
Ν.Δ   37%

Βόρειο Αιγαίο:

ΠΑΣΟΚ 43,4%
Ν.Δ   31,5%