Στην κρισιμότατη καμπή για τη σωτηρία της χώρας, έχοντας συναίσθηση του εθνικού καθήκοντος, η κυβέρνηση κάλεσε τους πολίτες να απορρίψουν προσπάθειες ανατροπής σχεδίου αναμόρφωσης της χώρας.

Ο λαός μίλησε. Ο πρωθυπουργός με γνώμονα το συμφέρον των κόπων και των θυσιών και των επιτευγμάτων, θα τοποθετηθεί με απόλυτη ειλικρίνεια απέναντι στον λαό, μόλις υπάρξει σαφής, αξιόπιστη, καθαρή εικόνα.