Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, στον δήμο Πειραιά προηγείται ο Γ. Μίχας με ποσοστό 29,6%, ακολουθεί ο Β. Μιχαλιάκος με 23,7% και τρίτος έρχεται ο Π. Μαντούβαλος με 19,4%.