Σημαντικό προβάδισμα του Γιάννη Κουράκη με 77,3& στο Ηράκλειο Κρήτης έναντι του κ.Συνυχάκη που σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα λαμβάνει 10,3%