Πρώτος στον Δήμο Ναυπλίου σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα του Υπ.Εσωτερικών ο Παν.Αναγνωσταράς με 34.9%