Να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να συζητηθεί το θέμα του ΕΟΤ, ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ Νίκος Τσούκαλης, με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής, Αναστάσιο Νεράντζη.
Ο βουλευτής επικαλείται το πόρισμα του ορκωτού λογιστή που είδε το φως της δημοσιότητας και στο οποίο καταγράφεται ότι «το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του ΕΟΤ έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στο πλαίσιο της ορθής εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος. Επιπλέον χρήζει βελτίωσης η επικοινωνία των τμημάτων προκειμένου να εφαρμόζονται ορθολογικότερα οι απαιτούμενες διαδικασίες για την έγκαιρη ενημέρωση των λογαριασμών και τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων».

Ο κ. Τσούκαλης ζητεί να κληθούν το συντομότερο στην Επιτροπή Θεσμών όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για να δώσουν διευκρινίσεις για τον τρόπο λειτουργίας του ΕΟΤ, τόσο για το θέμα που ανέκυψε και διερευνά η Δικαιοσύνη όσο και γενικότερα για ζητήματα που έχουν σχέση με τη διαφάνεια στο πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού.