Ο Γ. Μαχαιρίδης με ποσοστό 49,5% προηγείται στην περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ ακολουθεί ο κ. Κόκκινος με 31,9%.