Για την αξιολόγηση των δομών όλων των υπουργείων καθώς επίσης και για τον προγραμματισμό δράσης του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης το 2013 σχετικά με τη διαδικασία της αξιολόγησης των ικανοτήτων του προσωπικού θα ενημερώσει ο Αντώνης Μανιτάκης τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Φώτη Κουβέλη.
Συγκεκριμένα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου στις 13.30 και με τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου στις 10.30.

Εν τω μεταξύ την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου θα ολοκληρωθεί η συζήτηση και η ψήφιση του νομοσχεδίου «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».