Κακοδιαχείριση και σωρεία παραβάσεων στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) καταδεικνύει έκθεση των οικονομικών επιθεωρητών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με αποτέλεσμα το Ταμείο να παρουσιάζει πλέον ζημίες που υπολογίζονται στα 436 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, τα οποία έχει στη διάθεσή του ο ΣΚΑΪ, από το 1988 έως τα μέσα του 2011 το Μετοχικό Ταμείο Στρατού διένειμε μερίσματα στους δικαιούχους από τα αποθεματικά του, ακόμα και όταν κατέγραφε ζημίες, παραβιάζοντας το νόμο που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου. Επιπλέον, βάσει της έκθεσης, το ΜΤΣ διένειμε μεγαλύτερο βοήθημα επαγγελματικής και οικογενειακής αυτοτέλειας από εκείνο που δικαιούνταν οι δικαιούχοι.

Παράλληλα, πέραν του ζητήματος των μερισμάτων και των βοηθημάτων, οι ελεγκτές διαπιστώνουν και λογιστικές ζημίες ύψους 118 εκατομμυρίων ευρώ από τις επενδύσεις στις οποίες προέβησαν οι εκάστοτε διοικήσεις του Ταμείου μεταξύ του 1997 και του 2006, ενώ επιπλέον παρατηρήθηκαν επί σειρά ετών υπερβάσεις του ποσού που επιτρεπόταν να επενδυθεί από το ΜΤΣ.

Τέλος, στην έκθεση γίνεται λόγος για ελλιπή μηχανογραφική υποστήριξη του Ταμείου, που, σε συνδυασμό με τους ελάχιστους έλεγχους, εγείρει υποψίες για καταβολή μερισμάτων σε μη δικαιούχους. Η έκθεση των οικονομικών επιθεωρητών έχει διαβιβαστεί στην προϊστάμενη της Εισαγγελίας Αθηνών, Ελένη Ράικου. Να σημειωθεί ότι ο έλεγχος αυτός διεξήχθη κατόπιν εντολής του υπουργού Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλου.