Ως πολύ σημαντικό, χαρακτήρισε το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας, που συντονίζει η Task Force και υλοποιείται με τη βοήθεια κρατών μελών με αντίστοιχη τεχνογνωσία, ο υπουργός οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας κατά την επίσκεψή του στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

«Είναι μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα, εδώ, στη σημερινή συνάντηση, με τη συμμετοχή εκλεκτών καλεσμένων από άλλα κράτη μέλη, εκπροσώπους των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων της Γερμανίας, Γαλλίας και Ολλανδίας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί το σημαντικότερο θεσμό στη δημοσιονομική διαχείριση της χώρας και διαδραματίζει καθημερινά ουσιαστικό έργο με τα προγράμματα ελέγχου, που εφαρμόζει για έργα και προμήθειες, που λαμβάνουν χώρα σε όλη την Επικράτεια» είπε.

Στη διάρκεια της ομιλίας του ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα συμβάλει τα μέγιστα στο πρόγραμμα μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής διαχείρισης του κράτους. «Η Ελλάδα αναδομείται και εκσυγχρονίζεται με μικρά, αλλά σταθερά βήματα. Για να αλλάξουμε το κράτος, χρειαζόμαστε τα θεσμικά όργανα να πρωταγωνιστήσουν στις τομές και στις παρεμβάσεις που σχεδιάζουμε. Θεωρούμε πολύ σημαντικό το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας, που συντονίζει η Task Force και υλοποιείται με τη βοήθεια κρατών μελών με αντίστοιχη τεχνογνωσία» είπε ο κ. Στουρνάρας.

«Είναι πολύ σημαντική η στενή συνεργασία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το Υπουργείο Οικονομικών, το Κοινοβούλιο και άλλους φορείς. Και εμείς από πλευράς μας, στο Υπουργείο Οικονομικών επιδιώκουμε τη μέγιστη δυνατή συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι κρίσιμο να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος, με τον οποίο το Ελεγκτικό Συνέδριο θα ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, τόσο στη δημοσιονομική διαχείριση όσο και στον κρατικό προϋπολογισμό» ανέφερε. 

Καταλήγοντας ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι «είναι καίρια η συμμετοχή εκπροσώπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις επιτροπές του Υπουργείου, με αντικείμενο την βελτίωση του δημοσιονομικού συστήματος, για ζητήματα σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα δημόσια λογιστικά, τα μεγέθη της Γενικής Κυβέρνησης και τους δημοσιονομικούς ελέγχους. Ευελπιστώ ότι στο μέλλον θα έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε και να διαμορφώσουμε πλαίσιο στενότερης συνεργασίας».