Την ανησυχία της εξέφρασε η ΔΗΜΑΡ για την «καλπάζουσα» ανεργία τονίζοντας ότι είναι «αναγκαίος ο άμεσος αναπροσανατολισμός των πόρων του ΕΣΠΑ».
«Η ανεργία παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις. Για την αντιμετώπισή της, παράλληλα με την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων και την προώθηση του νέου παραγωγικού προτύπου ώστε να δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, είναι αναγκαίος ο άμεσος αναπροσανατολισμός των πόρων του ΕΣΠΑ» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Μαζί με τις δράσεις υποστήριξης της απασχόλησης των νέων, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στις οικογένειες που δεν έχουν εργαζόμενο ή άλλο εισόδημα. Η μεθοδολογία των δράσεων πρέπει να διασφαλίζει την άμεση υλοποίηση και ένταξη αυτών των ανέργων σε προγράμματα στήριξης» καταλήγει η ΔΗΜΑΡ.