Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ο κυρωτικός νόμος των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που αποτελούν προαπαιτούμενα για την είσπραξη της δόσης του Ιανουαρίου.

Οι συγκεκριμένες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου θα πρέπει να έχουν ψηφιστεί μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου, καθώς εντάσσονται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει η χώρα προκειμένου να πάρει την επόμενη δόση.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις για τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της πορείας του προϋπολογισμού, τον ΟΣΕ την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ και τη μισθοδοσία των κληρικών.
 

Με το ίδιο νομοσχέδιο το συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων της Βουλής εξομοιώνεται από 1ης Ιανουαρίου 2013 με εκείνο των υπαλλήλων των υπουργείων.


Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι «από 1-1-2013 οι υπάλληλοι της Βουλής συνταξιοδοτούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που συνταξιοδοτούνται και οι υπόλοιποι υπάλληλοι των Υπουργείων, της ίδια κατηγορίας και με τα ίδια έτη υπηρεσίας και η σύνταξή τους υπολογίζεται με βάση το συντάξιμο μισθό των ανωτέρω υπαλλήλων των Υπουργείων».

Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Βουλής που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010.