Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Παπανικολάου εξελέγη ομόφωνα Αναπληρωτής Συντονιστής της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) για την Κοινοβουλευτική Eπιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE).
Όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του ευρωβουλευτή, η διαδικασία εκλογής πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που διεξάγεται στο Στρασβούργο και ο κ. Παπανικολάου ψηφίστηκε και από τους 45 ευρωβουλευτές, που προέρχονται από το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, είναι μεταξύ άλλων επιφορτισμένη με αρμοδιότητες που αφορούν ιδιαίτερα την Ελλάδα, όπως ζητήματα της μετανάστευσης, ασύλου, χώρου Σένγκεν και μέτρα για την ενιαία διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Σημειώνεται πως ο συντονιστής και ο αναπληρωτής χαράσσουν και καθορίζουν την στρατηγική του ΕΛΚ στην αρμόδια Επιτροπή, ορίζουν την ατζέντα και κατανέμουν τις εισηγήσεις και τις εκθέσεις μεταξύ των Ευρωβουλευτών.

Ο κ. Παπανικολάου αμέσως μετά την εκλογή του δήλωσε: «Ο ρόλος του συντονισμού και της χάραξης κοινής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ευαίσθητα θέματα όπως αυτά της μετανάστευσης και του ασύλου ποτέ δεν ήταν εύκολος. Η εμπιστοσύνη των συναδέλφων μου σήμερα εκτός από τιμητική αποτελεί και μεγάλη ευθύνη σε μια περίοδο όπου στην Ευρώπη βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες συζητήσεις που επηρεάζουν άμεσα την χώρα μας, όπως το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο στον τομέα της μετανάστευσης, το πακέτο ασύλου, η συνεργασία με τις τρίτες χώρες, η προώθηση και περαιτέρω ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης».