Ο υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Ζαν-Κλοντ Μινιόν, κατά την διάρκεια της οποίας αντηλλάγησαν απόψεις επί των δράσεων και των προτεραιοτήτων του εν λόγω οργάνου.
Από πλευράς υπουργού Εξωτερικών δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της αντιμετώπισης του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης και των πολύπλευρων επιπτώσεων που έχει επιφέρει στην ελληνική κοινωνία. Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η παράνομη μετανάστευση δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα, αλλά πρόβλημα ευρωπαϊκό και διεθνές, για την επίλυση του οποίου πρέπει να καταβληθούν από κοινού προσπάθειες τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ο κ. Μινιόν ενημέρωσε ότι στην προσεχή Σύνοδο της ΚΣ του ΣτΕ στο Στρασβούργο, την επόμενη εβδομάδα, θα θέσει ως θέμα την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα χρειάζεται άμεσες δράσεις αλληλεγγύης και οικονομικής ενίσχυσης από πλευράς των εταίρων της, προκειμένου να αντιμετωπίσει το ιδιαιτέρως μεγάλο βάρος που επωμίζεται, λόγω της γεωγραφικής της θέσης στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.