Ο Π. Λαμπρινούδης φαίνεται να εκλέγεται στον δήμο Χίου, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα του Υπουργείου Εσωτερικών, με ποσοστό 55,99% έναντι του δεύτερου Ι. Χαλλιόρη (33,76%).