Για μετά τις 8 το βράδυ μετατέθηκε τελικά η διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Η μετάθεση κρίθηκε εφικτή μετά την απόφαση για διεξαγωγή μίας ψηφοφορίας. Κατά συνέπεια αποφασίστηκε να δοθεί περισσότερος χρόνος στις ομιλίες των βουλευτών.