40,43% συγκεντρώνει ο Κ.Τσίρος στον δήμο του Γαλατσίου, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ ακολουθεί ο Θ. Τούντας με ποσοστό 18,26%.