«Συντριπτικό πλήγμα, στον ήδη απαξιωμένο τομέα του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς» εκτιμά το αρμόδιο Τμήμα της Κ.Ε. του ΚΚΕ ότι θα επιφέρουν οι προωθούμενες καταργήσεις και συγχωνεύσεις πολιτιστικών φορέων.
Σύμφωνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα στόχοι του νέου αυτού εγχειρήματος είναι, «από τη μια να εξοικονομηθούν δημόσιοι πόροι για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης των μονοπωλίων από την κρίση και, από την άλλη, να διαπλατυνθεί ο δρόμος για την άμεση εμπλοκή και επένδυση του κεφαλαίου στα πιο κερδοφόρα πεδία του πολιτισμού».

Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους να διεκδικήσουν την απόσυρση του σχεδίου συγχωνεύσεων και καταργήσεων των εποπτευόμενων από το κράτος πολιτιστικών φορέων, ενώ ζητεί να εξασφαλιστούν όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις σε υποδομές, χρηματοδότηση και ειδικευμένο προσωπικό, για την απρόσκοπτη λειτουργία των δημόσιων φορέων του πολιτισμού.

Ζητεί επίσης την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στον πολιτισμό, με αύξηση της φορολογίας στα κέρδη των μονοπωλιακών επιχειρήσεων, αλλά και τη διευκόλυνση της πρόσβασης του λαού στην πολιτιστική δραστηριότητα με την καθιέρωση μεταξύ άλλων φτηνού εισιτήριου και δωρεάν εισόδου για τους νέους, τους ανέργους και τους καλλιτέχνες.