Ένα εύλογο ερώτημα θέτει ο κ. Λοβέρδος στον Υπουργό Οικονομικών: Πόσα και σε ποιους χρωστάμε; Η απάντηση θα έχει περισσότερη αξία εάν αποφασίσει να μιλήσει ο κ. Παπανδρέου. Αλλά μέχρι τότε υπόλογος για να δώσει εξηγήσεις είναι ο κ. Στουρνάρας ο ποίος έχει υποχρέωση με την ευκαιρία της ερώτησης να διαφωτίσει πλήρως τον ελληνικό λαό.
Παραθέτουμε την ενδιαφέρουσα ερώτηση του κ. Λοβέρδου: «Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ʽThe Second Economic Adjustment Programme for Greece, First Review- Occasional Papers 123, December 2012ʼ, το υπόλοιπο της παρασχεθείσας δανειακής διευκόλυνσης προς τη χώρα, στο πλαίσιο του Ελληνικού Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, ανερχόταν κατά το τέλος Οκτωβρίου 2012 σε EUR 148.6 δις.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του Προγράμματος και την παρεπόμενη απόφαση του Eurogroup, το EFSF αποδέσμευσε το Δεκέμβριο 2012 επιπλέον EUR 34.3δις, ανεβάζοντας το συνολικό υπόλοιπο χρηματοδότησης του Προγράμματος Προσαρμογής κατά το τέλος έτους-2012 σε EUR 182,9δις, εκ των οποίων EUR 21.7 δις, προέρχονται από δανειακές διευκολύνσεις του ΔΝΤ (ποσοστό 11.8% επί του συνόλου).

Κατά τα προβλεπόμενα στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί των προσεχών εκταμιεύσεων προς την Ελλάδα έως τέλος Μαρτίου 2013, το συνολικό υπόλοιπο χρηματοδότησης του Προγράμματος Προσαρμογής θα ανέρχεται σε EUR 201δις, εκ των οποίων EUR 25 δις, προέρχονται από δανειακές διευκολύνσεις του ΔΝΤ (ποσοστό 8% επί του συνόλου). Εκ του υπολοίπου των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας προς τις χώρες της ευρωζώνης, του EFSF και του ΔΝΤ, όπως αυτό εκτιμάται κατά το τέλος Μαρτίου 2013, ο Υπουργός Οικονομικών ερωτάται:

1. Ποιο είναι το ποσό που οφείλει η χώρα να αποπληρώσει, κατʼ έτος, προς τις χώρες της ευρωζώνης, το EFSF και το ΔΝΤ, ξεχωριστά, από φέτος έως το τέλος του 2015,

2. Ποιο είναι το ποσό που οφείλει η χώρα να αποπληρώσει προς τις χώρες της ευρωζώνης, το EFSF και το ΔΝΤ, ξεχωριστά, μεταξύ των ετών 2016 έως το τέλος του 2020,

3. Υπάρχει πρόβλεψη για την επιβολή ποινής, στην περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας προς τις χώρες της ευρωζώνης, του EFSF και του ΔΝΤ;»