«Το 2013 θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Η κυβέρνηση οφείλει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, μετρήσιμα στην καθημερινή ζωή των πολιτών, να ανταποκριθεί στις ευθύνες που έχει αναλάβει και να αποδείξει ότι η χρονιά αυτή είναι η τελευταία χρονιά των θυσιών» δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, Φώτης Κουβέλης στην κοπή πίτας του κόμματος.

«Το χρέος της ΔΗΜΑΡ είναι η προστασία των αδύναμων στρωμάτων της κοινωνίας και των ανέργων, η άμεση δράση για την ένταξη των νέων στον κόσμο της εργασίας.

Η χώρα πρέπει να προχωρήσει μπροστά και να απεξαρτηθεί από τις ρυθμίσεις των μνημονίων. Η ανάπτυξη είναι το κρίσιμο μέγεθος. Μία ανάπτυξη που θα αξιοποιήσει υπαρκτές δυνατότητες και θα αντιμάχεται την ύφεση.

Η ΔΗΜΑΡ ανέλαβε την ευθύνη να συμβάλλει σημαντικά στην παραμονή της χώρας στο ευρώ. Από την ίδια θέση ευθύνης αγωνίζεται αποφασιστικά για την σταθεροποίηση και την ανάκαμψη , με όρους δημοκρατίας και με την μέγιστη δυνατή προστασία της κοινωνίας» τόνισε.