Για «σωρεία διαδικαστικών παραδοξοτήτων» κατά τις φετινές τακτικές κρίσεις των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ , καλώντας το υπουργείο Δημόσιας Τάξης «να δώσει τις αναγκαίες εξηγήσεις».

Όπως καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ «αξιωματικοί χωρίς επιτελική εμπειρία, τοποθετούνται σε κομβικές θέσεις του Αρχηγείου του Σώματος», ενώ κατά τη διαδικασία «δεν λήφθηκε υπόψη το στοιχείο της αποφοίτησης από τη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας».

Η Ιπποκράτους επικαλείται μάλιστα συγκεκριμένη περίπτωση αξιωματικού που αποστρατεύτηκε την 05/02/2013 και στη θέση του επιλέχθηκε άλλος αξιωματικός, ο οποίος και τοποθετήθηκε σε υπηρεσία μετά από τη συνεδρίαση του αρμοδίου συμβουλίου μεταθέσεων.  Την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, «ως εκ θαύματος, τόσο η απόφαση αποστρατείας, όσο και η απόφαση προαγωγής και τοποθέτησης των αξιωματικών εξαφανίστηκαν».

«Είναι προφανές ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και  Προστασίας του Πολίτη και η  υπηρεσιακή ηγεσία του Π.Σ. καλούνται να δώσουν  τις αναγκαίες εξηγήσεις», τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Προαναγγέλλει τέλος ότι θα καταθέσει πρόταση για την αλλαγή του συστήματος κρίσεων και προαγωγών στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος.