«Για μια ακόμη φορά γίναμε μάρτυρες ενός νέου επεισοδίου της σειράς «εμπορίου ελπίδας» που σκηνοθετεί η κυβέρνηση, με κύριο πρωταγωνιστή το οικονομικό της επιτελείο» αναφέρει ο Γιάννης Μηλιός, υπεύθυνος του τμήματος οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που ανακοινώθηκαν σήμερα.
Σύμφωνα με τον κ. Μηλιό «ενώ τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού για τον πρώτο μήνα του τρέχοντος έτους είναι μειωμένα κατά 9,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012 και χαμηλότερα κατά 241 εκατ. ευρώ (προ επιστροφών φόρων) από τους επικαιροποιημένους στόχους, το οικονομικό επιτελείο ανακοίνωσε πρωτογενές πλεόνασμα.

Το νέο «θαύμα» του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται:
• στη μείωση των πρωτογενών δαπανών, για τις οποίες αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αναλυτικά στοιχεία, και κυρίως εάν διατηρείται το φαινόμενο τακτικής μηδενικής ή/και περιορισμένης εκτέλεσης επιμέρους – κρίσιμων για την κρατική λειτουργία – δαπανών,
• στον εκ νέου περιορισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 133 εκατ.€,
• στη διατήρηση της πρακτικής μειωμένων επιστροφών φόρων κατά 267 εκατ.€ και
• στο γεγονός είσπραξης μέρους των φόρων παλαιοτέρων ετών (φόροι εισοδήματος 2011 + 222 εκατ.€ και ακίνητης περιουσίας 2010 +108 εκατ.€) τον Ιανουάριο του 2012».


«Αποδεικνύεται, έπειτα και από τις δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ότι μοναδική προτεραιότητα των κυβερνώντων αποτελεί ο καλλωπισμός των αριθμών, αντί της ικανοποίησης βασικών αναγκών της κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας. Η αποτυχία στο σκέλος των εσόδων (κυρίως σε εισπράξεις ΦΠΑ και ΕΦΚ) αντικατοπτρίζει τον βαθμό της ύφεσης, της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος και της αδυναμίας εκπλήρωσης των φορολογικών βαρών των υπόχρεων προσώπων. Παράλληλα, ανοίγει το δρόμο για τη λήψη νέων μέτρων προς κάλυψη των δημοσιονομικών κενών, όπως προκύπτει από τις μνημονιακές δεσμεύσεις» αναφέρει ο κ. Μηλιός.