Συνάντηση εργασίας με τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρο Ρακιντζή είχε σήμερα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης, με θέμα την επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον αγώνα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως έχει τονίσει και ο Πρωθυπουργός.


Παράλληλα τονίστηκε η ανάγκη στενής συνεργασίας με τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης σε ό,τι αφορά στην άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου για να ενισχυθεί η πειθαρχική ευθύνη προκειμένου να εντοπιστούν και να απομακρυνθούν, οι περιπτώσεις των υπαλλήλων που δυσφημούν το δημοσιοϋπαλληλικό λειτούργημα.

Ακόμη, συζητήθηκε ένα πιθανό πλαίσιο ελέγχου των κρίσεων ιδιαίτερα όταν παρατηρούνται περιπτώσεις αθρόων αθωωτικών αποφάσεων έτσι ώστε να υπάρξει η πλήρης εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Τις προσεχείς ημέρες θα υπάρξουν και νέες συναντήσεις μεταξύ στελεχών του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.