Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Π. Κουρουμπλή, τους βουλευτές Ε. Αγαθοπούλου και Κ. Ζαχαριά και τον Υπεύθυνο του Τμήματος Υγείας Γ. Μπασκόζο, επισκέφθηκε σήμερα τον ΕΟΦ και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και τους εργαζόμενους του Οργανισμού.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, τέθηκαν μεταξύ άλλων θέματα όπως ο στρατηγικός ρόλος του ΕΟΦ στα ζητήματα φαρμάκου, οι θεσμικές αρμοδιότητές του, καθώς και η απουσία στελεχιακού δυναμικού προκειμένου να καταστεί ο φορέας ικανός στην προώθηση των παραπάνω ευθυνών.

Επίσης τονίστηκε η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του θεσμού της τιμολόγησης των φαρμάκων, προκειμένου την ευθύνη να φέρει ο ΕΟΦ εξαιτίας της τεχνογνωσίας που διαθέτει στο εν λόγω ζήτημα. Τέλος, εκτενής αναφορά έγινε στα ζητήματα έρευνας και προώθησης του τομέα παραγωγής ελληνικού φαρμάκου ενόψει και της ανάληψης της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ το 2014.

Οι εκπρόσωποι του κόμματος επεσήμαναν ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ ο ΕΟΦ έχει στρατηγική σημασία και ότι για το λόγο αυτό επιτακτική είναι η ανάγκη στελέχωσής του με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό και προς τον σκοπό της περαιτέρω ανάπτυξης της χώρας.