Συνάντηση με το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρο Ρακιντζή, είχε ο υπουργός Εσωτερικών, Ευριπίδης Στυλιανίδης.
Θέμα της συνάντησης ήταν η συστηματοποίηση της συνεργασίας του υπουργείου Εσωτερικών με το Γενικό Επιθεωρητή, με στόχο την ανάπτυξη νομοθετικών πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο υπουργός Εσωτερικών ζήτησε από το Γενικό Επιθεωρητή τη συμβολή του με την εμπειρία που έχει συσσωρεύσει σε θέματα διοίκησης και αυτοδιοίκησης, προκειμένου να εκσυγχρονίζεται συνεχώς και να γίνεται λειτουργικότερο, διαφανέστερο και αποτελεσματικότερο το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.