Την αισιοδοξία του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, σε χαιρετισμό που απηύθυνε στην κλειστή συζήτηση με τους διευθύνοντες συμβούλους και τα μέλη της διοίκησης των μεγαλύτερων εταιρειών και οργανισμών της ελληνικής αγοράς, στο πλαίσιο της 16ης ετήσιας παγκόσμιας έρευνας της Price Waterhouse Coopers.
Ο υπουργός προανήγγειλε την κατάθεση νομοσχεδίου το οποίο θα αξιοποιεί επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης μέσω του Χρηματιστηρίου, ικανά να διαμορφώσουν ένα αξιόλογο περιβάλλον μεταφοράς επενδυτικών πόρων στον παραγωγικό ιστό της Ελλάδας

Παράλληλα, όπως είπε, εκσυγχρονίζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει τις εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, με σκοπό την μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων, που προσφέρει η χρηματιστηριακή αγορά για την προσέλκυση επενδύσεων. Ενώ η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην τιτλοποίηση μελλοντικών εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις, αρχικά για τα κεφάλαια που δανείστηκε η χώρα για να ολοκληρώσει το πρόγραμμα επαναγοράς των ομολόγων 11,3 δισ. ευρώ και στη συνέχεια για την εξόφληση και άλλων χρεών (στην παρούσα φάση τα περιουσιακά στοιχεία, που θα αξιοποιηθούν κατ' αυτό τον τρόπο, είναι τα ακίνητα του Δημοσίου).

«Ακρογωνιαίος λίθος του νέου φορολογικού συστήματος είναι η θέσπιση και η εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων» ανέφερε.

Για τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής ανέφερε ότι «οι Ευρωπαίοι ηγέτες έφτασαν σε συμφωνία σχετικά με τον κοινοτικό προϋπολογισμό για την επταετία 2014- 2020. Η συμφωνία προβλέπει ως ανώτατο όριο για τις δαπάνες τα 960 δισ. ευρώ, ποσό που στην ουσία συνεπάγεται έναν προϋπολογισμό λιτότητας, για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ. Ωστόσο, είναι ένας προϋπολογισμός στον οποίο λαμβάνεται ειδική πρόνοια για Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία».

«Σε πρώτη φάση, η Ελλάδα θα λάβει πάνω από 14,5 δισ. μόνο από το νέο ΕΣΠΑ (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει 11,2 δισ.). Επίσης, θα πάρει 1,8 δισ. για την αγροτική ανάπτυξη που δεν προσμετράται στο νέο ΕΣΠΑ, ενώ δύναται να λάβει, από την αναθεώρηση των ποσοστών συμμετοχής της, μετά το 2016, περίπου 2 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που θα εισρεύσει στη χώρα στα 18,3 δισ. Επιπλέον, επετεύχθη ένα ειδικό κονδύλι για την ανεργία των νέων, μέρος του οποίου θα απορροφηθεί από την Ελλάδα».

Ο κ. Στουρνάρας μίλησε για ενδείξεις αποκατάστασης του κλίματος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, αναφέροντας τις καταθέσεις στα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα, το σπρεντ των ομολόγων, το επιτόκιο εντόκων γραμματίων την εικόνα του Χρηματιστηρίου, όπως και τα παραδείγματα επιχειρήσεων που αυξάνουν τον κύκλο των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα (συμφωνία ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Cosco και Hewlett- Packard, Philip Morris, Sunlight, Procter and Gamble, Unilever ).

Για τον τραπεζικό τομέα ανέφερε: «Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, που ταυτόχρονα με την ανακεφαλαιοποίησή του, θα του δώσουν την δυνατότητα να καταστεί κεφαλαιακά και λειτουργικά πιο ισχυρό και αποτελεσματικό, αξιοποιώντας συνέργειες και σημαντικές οικονομίες κλίμακας, που θα προκύψουν. Ταυτόχρονα διαφαίνεται ότι οι ελληνικές τράπεζες αρχίζουν να επανακάμπτουν στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η επανεκκίνηση στην οικονομική δραστηριότητα είναι το ζητούμενο και οι ενδείξεις είναι ότι η παροχή ρευστότητας από τις τράπεζες, με πρόσθετη εισροή σημαντικών κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχει ξεκινήσει, με προτεραιότητα σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό».

Για τις αποκρατικοποιήσεις είπε ότι «φέτος αναμένονται να ολοκληρωθούν αποκρατικοποιήσεις, που θα συνεισφέρουν έσοδα ύψους 2,6 δισ. Άμεσες προτεραιότητες που συγκεντρώνουν και έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον είναι οι ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ και ο ΟΠΑΠ».

Παράλληλα έκανε λόγο για τιτλοποίηση μελλοντικών εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις, ενώ τόνισε ότι «η επιτάχυνση της αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης».

Μιλώντας για τα δημόσια οικονομικά ανέφερε: «Τα διαθέσιμα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2012 και τον Ιανουάριο 2013 δείχνουν ότι η προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας εξελίσσεται ικανοποιητικά, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί, διαμορφώνοντας τις απαραίτητες συνθήκες για τη σταθεροποίηση και τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας, παρότι απαιτείται προσοχή και εντατικοποίηση της προσπάθειας στο σκέλος των εσόδων. Για το 2013, η κυβέρνηση στοχεύει να πετύχει πρωτογενώς ισοσκελισμένο κρατικό προϋπολογισμό (γενική κυβέρνηση). Μάλιστα, εφαρμόζοντας τα μέτρα που προβλέφθηκαν στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 0,3% του ΑΕΠ».

Για τη φορολογική μεταρρύθμιση σημείωσε: «Με το επόμενο φορολογικό νομοσχέδιο, επιδιώκεται να διαμορφωθεί ένα ενιαίο, απλό, σταθερό και αποτελεσματικό σύστημα, καταργώντας τις πολυάριθμες και αποσπασματικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Ακρογωνιαίος λίθος του νέου φορολογικού συστήματος είναι η θέσπιση και η εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων και μέσω του οποίου θα εντοπίζονται πολύ πιο εύκολα όλες οι πιθανές εστίες φοροδιαφυγής. Επίσης, εξετάζεται η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών για μια σειρά συναλλαγών, ενώ θα τροποποιηθεί το πλαίσιο για τις φορολογικές ποινές, με έμφαση στην κατάργηση προστίμων και τον περιορισμό των προσαυξήσεων. Βασικός στόχος είναι να καταστούν μεσομακροπρόθεσμα οι Δ.Ο.Υ. κυρίως ελεγκτικά κέντρα, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνει ο πολίτης, ο φοροτεχνικός ή ο λογιστής στη Δ.Ο.Υ., παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις».

Τέλος είπε ακόμα ότι «στους στόχους του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής περιλαμβάνεται η άμεση μείωση του συνολικού ύψους των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι δεν θα σωρεύονται νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στο μέλλον. Το σύνολο των αιτημάτων χρηματοδότησης, που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης, διαμορφώνεται περίπου στα 3 δισ. ευρώ και σε κάθε περίπτωση, ο προγραμματισμός του υπουργείου Οικονομικών είναι η αποπληρωμή οφειλών ύψους 3,5 δισ. ευρώ να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 1ου τριμήνου 2013».