Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, συναντήθηκε με τους πρυτάνεις των πέντε πανεπιστημίων της Αττικής, που σύμφωνα με το σχέδιο «Αθηνά» σχηματίζουν το Ίδρυμα «Αδαμάντιος Κοραής».
Στη συνάντηση ήταν παρούσα και η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Ο κ. Βενιζέλος επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το σχέδιο «Αθηνά» που πρέπει να σχεδιαστεί εξ αρχής επί τη βάσει γενικών και αντικειμενικών κριτηρίων τα οποία πρέπει να συμφωνηθούν και να νομοθετηθούν και στη συνέχεια να εφαρμοστούν με ενιαίο και αυτόματο τρόπο, χωρίς περιπτωσιολογικές, τοπικιστικές ή αντιφατικές κινήσεις.