«Η δημόσια παραδοχή από το ΔΝΤ του λάθους στον υπολογισμό των επιπτώσεων από τη μείωση των δημοσίων δαπανών, συνιστά μια ομολογία αστοχίας» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΔΗΜΑΡ για το «λάθος» του ΔΝΤ και την αναγκαιότητα των αντίρροπων μέτρων.
«Η αναγνώριση αυτή δεν δημιουργεί πραγματικές δυνατότητες για αποκήρυξη των δανειακών δεσμεύσεων της χώρας. Υποδεικνύει όμως την ανάγκη, μαζί με την προώθηση των μεταρρυθμίσεων στο κράτος και την οικονομία, να υπάρξει τροποποίηση και συμπλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής» προσθέτει η ανακοίνωση.

«Η τροποποίηση πρέπει να αφορά σε μέτρα που επέφεραν αντίθετα από τα προσδοκώμενα οικονομικά αποτελέσματα όπως η αύξηση του ΦΠΑ και η υπερφορολόγηση των συνεπών φορολογούμενων. Η συμπλήρωση πρέπει να αφορά σε μέτρα όπως η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, η σημαντική αύξηση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων σε στοχευμένα έργα που δημιουργούν θέσεις εργασίας και η υποστήριξη των ανέργων με άμεσες δράσεις» καταλήγει η ΔΗΜΑΡ.