Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη, ότι το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα μπορεί να τηρηθεί, αρχής γενομένης από το 2013, και ότι η ΕΚΤ θα αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά της το 2014, αναφέρει ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για θέματα εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών Μισέλ Μπαρνιέ, απαντώντας σε σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο που άσκησε ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος Παπανικολάου.

Στην ερώτηση που υπέβαλε στον γάλλο Επίτροπο, ο κ. Παπανικολάου, ζήτησε τη θέση της Επιτροπής στα δημοσιεύματα έγκριτων μέσων ενημέρωσης (όπως η Financial Times Deutschland), τα οποία επανειλημμένως υπογραμμίζουν πως η τραπεζική ένωση αναμένεται να καθυστερήσει πέραν του προγραμματισμένου στο Συμβούλιο και αποφασισμένου χρονοδιαγράμματος (2014), καθώς πολλές κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει καμία πρόοδο σε κρίσιμους τομείς.

Ο γάλλος Επίτροπος τόνισε πως η συμφωνία στο Συμβούλιο της 13ης Δεκεμβρίου 2012 παρέχει στην Προεδρία τη δυνατότητα να διαπραγματευθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια των ερχόμενων εβδομάδων, με στόχο «να καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του το ταχύτερο δυνατό». Υπογραμμίζει μάλιστα πως η πρόταση της Επιτροπής αναθέτει στην ΕΚΤ ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: «Η τραπεζική ένωση είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία που πρέπει άμεσα να αξιοποιήσει η Ε.Ε. στη προσπάθεια αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Ενδεχόμενη αποτυχία εφαρμογής της, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, πως θα επιδεινώσει την ήδη κλονισμένη αξιοπιστία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η καθαρή θέση της Επιτροπής είναι ενθαρρυντική όχι όμως επαρκής, καθώς τα μεγάλα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι εκείνα που πρώτα θα πρέπει να υποδείξουν ισχυρή αποφασιστικότητα προς την κατεύθυνση της τραπεζικής ένωσης, βούληση που - μέχρι σήμερα τουλάχιστον - δεν είναι πειστική».