Απ' ότι φαίνεται το... αυτί του ΔΝΤ δεν ιδρώνει από τις… αντιδράσεις που προκαλούνται από τις πολιτικές λιτότητας που συστήνει στις χώρες τις οποίες έχει εμπλακεί.

Το αντίθετο μάλιστα, αφού εσωτερική έκθεση του Ταμείου θεωρεί ότι η δημοτικότητα του ΔΝΤ μεταξύ των κυβερνήσεων από τη στιγμή που ξέσπασε η κρίση το 2007 έχει… αυξηθεί!


Να… ευλογήσουμε τα γένια μας

Το Γραφείο Ανεξάρτητης Αξιολόγησης του ΔΝΤ συμπεραίνει στην έκθεσή του πως ο διεθνής οργανισμός με έδρα την Ουάσινγκτον έχει επιτύχει «σημαντικές προόδους» όσον αφορά στο ρόλο του ως «έμπιστος σύμβουλος» των κυβερνήσεων των κρατών - μελών του.

«Η παγκόσμια κρίση υπήρξε Λυδία λίθος και για το Ταμείο. Η απάντηση του ΔΝΤ στην κρίση οδήγησε σε μία ραγδαία άνοδο της ικανοποίησης που έδειξαν οι κρατικές αρχές των χωρών αυτών προς αυτό», αποφαίνεται η έκθεση.

Η έκθεση, με τίτλο «Ο Ρόλος του ΔΝΤ ως Έμπιστου Συμβούλου», είναι αποτέλεσμα έρευνας στους κόλπους των κρατικών αρχών στις χώρες μέλη του, με την παράλληλη συμμετοχή άλλων 400 υφιστάμενων και πρώην αξιωματούχων σε 50 χώρες.

Ακόμη, ελήφθησαν συνεντεύξεις και συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια μεταξύ του προσωπικού και των μελών του συμβουλίου του ΔΝΤ.

Οι απαντήσεις στην έρευνα μεταξύ των κρατικών αρχών -με απαντήσεις από τα 137 από τα 188 μέλη του ΔΝΤ- καταλήγουν στο συμπέρασμα πως το Ταμείο σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζεται ως πιο ανοικτό και ότι «επιδίδεται σε έναν πραγματικό διάλογο», ενώ ακόμη θεωρείται πιο ευέλικτο και ότι ανταποκρίνεται περισσότερο.


Ποιους ξέχασαν να ρωτήσουν για την έρευνα;

Το γραφείο που έκανε την αξιολόγηση να ρώτησε κρατικούς αξιωματούχους, αλλά και επιτελείς του Ταμείου. Με λίγα λόγια αυτούς που εκπονούν τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε οσες χώρες παρεμβαίνει το ΔΝΤ.

Ωστόσο, οι ιθύνοντες του Γραφείου που πραγματοποίησαν την έρευνα «ξέχασαν» να συμπεριλάβουν στα ερωτηματολόγια τους, αυτούς που πραγματικά βιώνουν στο «πετσί» τους τις πολιτικές που βάζει στο τραπέζι το ΔΝΤ: Τους πολίτες της Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της Πορτογαλίες και πολλών άλλων χωρών στις οποίες τα τελεύταια χρόνια το Ταμείο έχει εμπλακεί, με αποτέλεσμα το επίπεδο ζωής τους να μειώνεται δραματικά και να οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στην εξαθλίωση…


ΠΑΝ.ΒΕΛ 

TAGS