Σημαντικά μειωμένη σε σχέση με ένα χρόνο πριν είναι η πιθανότητα εξόδου της Ελλάδα από την Ευρωζώνη, όπως αναφέρει η Standard & Poor's, προσθέτοντας παράλληλα πως και το ενδεχόμενο να επιστρέψει κάποια χώρα της Ευρωζώνης στο εθνικό της νόμισμα είναι ακόμα πιο απίθανο.
Τονίζει ακόμη πως πιθανή μείωση του χρέους της Ελλάδας μέσω OSI δεν θα αλλάξει την αξιολόγηση της χώρας από το επίπεδο του B- που έχει ήδη.

Οπως αναφέρει ο οίκος, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας ξεπερνά το 160% και παραμένει επαχθής.

Ωστόσο, εάν η Ελλάδα εκπληρώσει τους όρους του προγράμματος, τότε τα μέλη της Ευρωζώνης θα εξετάσουν την περαιτέρω βελτίωση των επίσημων όρων δανεισμού προς την ελληνική κυβέρνηση.

Αυτό θα αφορά μια αποτελεσματική απομείωση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, όμως μια τέτοια αναδιάρθρωση του χρέους θα επηρεάσει μόνο τους πιστωτές του επίσημου τομέα, κάτι που δεν εμπίπτει στον ορισμό «χρεοκοπία» (default) της Standard & Poor's.