Κατατέθηκε στη Βουλή, από το υπουργείο Ανάπτυξης, το νομοσχέδιο για τη διαμόρφωση «φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις».

Το νομοσχέδιο τροποποιεί το υφιστάμενο πλαίσιο αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων, ώστε να παρέχει ασφάλεια δικαίου στους ενδιαφερόμενους στρατηγικούς επενδυτές, προτείνει τη συγκρότηση Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων στο υπουργείο Ανάπτυξης, εισάγει φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη στρατηγικών επενδύσεων κ.ά.