Ερώτηση προς τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αντώνη Μανιτάκη για την αναδιάρθρωση και συρρίκνωση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, Χρήστος Κατσώτης και Θεοδόσης Κωνσταντινίδης.
Οι βουλευτές αναφέρουν ότι «οι προθέσεις του Υπουργείου για συρρίκνωση της οργανωτικής δομής του ΣΕΕΔΔ, για τη διατήρηση μόνο της κεντρικής υπηρεσίας και του περιφερειακού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται τυπικά σε αντίφαση με τις διακηρύξεις περί διαφάνειας, αξιοκρατίας, αποτελεσματικότητας και πάταξης της διαφθοράς στην δημόσια διοίκηση. Στην ουσία όμως συνάδουν με την συνολικότερη προσπάθεια υποβάθμισης των αντιστοίχων δημοσίων υπηρεσιών και παραχώρησης της αξιολόγησης και του ελέγχου του δημόσιου τομέα, σε ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το έργο, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του ΣΕΕΔΔ».

Αναλυτικά η ερώτηση:

Στα πλαίσια των συνολικότερων αλλαγών που προωθούνται στις δομές της δημόσιας διοίκησης και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων με σκοπό αυτές να αντιστοιχηθούν και να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου σχεδιάζεται η αναδιάρθρωση και συρρίκνωση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ).

Το ΣΕΕΔΔ, στο βαθμό που θα συγκροτείται με αντικειμενικά κριτήρια και θα λειτουργεί αντικειμενικά και ανεπηρέαστα από κάθε είδους παρεμβάσεις, ως όργανο εσωτερικού ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης, μπορεί να επιτυγχάνει το στόχο του για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της, εντοπίζοντας φαινόμενα διαφθοράς, αδιαφανών διαδικασιών, κακοδιοίκησης, αποτελεσματικότητας και χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Η υφιστάμενη οργανωτική δομή περιλαμβάνει την κεντρική υπηρεσία και έξι περιφερειακά γραφεία. Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση πεπραγμένων το 2010 πραγματοποίησε 1.070 ελέγχους και επιθεωρήσεις με το 49,5% να πραγματοποιείται από την κεντρική υπηρεσία και το 50,5% από τα περιφερειακά γραφεία.

Οι προθέσεις του Υπουργείου για συρρίκνωση της οργανωτικής δομής του ΣΕΕΔΔ, για τη διατήρηση μόνο της κεντρικής υπηρεσίας και του περιφερειακού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται τυπικά σε αντίφαση με τις διακηρύξεις περί διαφάνειας, αξιοκρατίας, αποτελεσματικότητας και πάταξης της διαφθοράς στην δημόσια διοίκηση. Στην ουσία όμως συνάδουν με την συνολικότερη προσπάθεια υποβάθμισης των αντιστοίχων δημοσίων υπηρεσιών και παραχώρησης της αξιολόγησης και του ελέγχου του δημόσιου τομέα, σε ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το έργο, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του ΣΕΕΔΔ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με το ΣΕΕΔΔ. Θα προβεί σε αλλαγές και αν ναι, ποιες θα είναι αυτές, σε ποια κατεύθυνση θα κινούνται και τι σκοπιμότητες θα υπηρετούν.