Για παράνομες και καταχρηστικές απολύσεις εκπαιδευτικών σε ιδιωτικά σχολεία της Αττικής κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει απαράδεκτο το γεγονός ότι «από την αρχή του τρέχοντος σχολικού έτους 2012-13 έως και σήμερα υπάρχουν ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης στην Αττική που έχουν προβεί σε απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών, οι οποίες έχουν ήδη κριθεί ως παράνομες και καταχρηστικές από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ)».

Όπως εξάλλου επισημαίνεται, οι εν λόγω ιδιοκτήτες «αρνούνται πεισματικά» να σεβαστούν τόσο τις πολλαπλές νόμιμες αποφάσεις αυτών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, όσο και τη Γνωμοδότηση 4/2012 του Γ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία «κανείς ιδιωτικός εκπαιδευτικός με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δεν απολύεται παρά μόνο με απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου» και παρακάτω ότι «… μεταξύ άλλων στις απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών η Διοίκηση ελέγχει τη νομιμότητα της καταγγελίας της σχετικής σύμβασης εργασίας και την ενδεχόμενη καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος».