Διευκρινίσεις για τη δυνατότητα ρύθμισης των δανείων που έχουν συνάψει στελέχη του Λιμενικού Σώματος με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης,απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Νικόλαου Κούζηλου.

Συγκεκριμένα, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός, για τα στελέχη Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ. που λόγω των αναδρομικών κρατήσεων υπάρχει αδυναμία παρακράτησης του ποσού της μηνιαίας δόσης από πλευράς της Υπηρεσίας, επειδή στο πληρωτέο εμφανίζεται αρνητικό πρόσημο, υπάρχει η δυνατότητα με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, οι δόσεις που δεν θα παρακρατηθούν από τις αποδοχές, να καταβληθούν μετά την κράτηση των αναδρομικών περικοπών, σε 48 άτοκες μηνιαίες δόσεις, το ποσό των οποίων θα προστεθεί στην μηνιαίως καταβαλλόμενη δόση.

Αντίστοιχα για την κατηγορία των στελεχών, που λόγω των αναδρομικών κρατήσεων το ποσό της μηνιαίας δόσης του δανείου υπερβαίνει τα 3/10 των μικτών αποδοχών τους, υπάρχει η δυνατότητα, με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου να υπαχθεί στη ρύθμιση των 48 άτοκων δόσεων, το ποσό των οποίων θα προστεθεί στην μηνιαίως καταβαλλόμενη δόση, μόνο όμως για το ποσό του δανείου που υπερβαίνει τα 3/10 των μικτών αποδοχών του. 

Σύμφωνα τέλος, με τον κ. Μουσουρούλη, από πλευράς υπουργείου δεν μπορεί να υπάρξει κάποια ειδική ρύθμιση όσον αφορά το θέμα των στεγαστικών δανείων του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., «καθότι ισχύουν και για τα ανωτέρω στελέχη οι γενικές διατάξεις που διέπουν τη χορήγηση δανείων από τα εκάστοτε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τα οποία οι ενδιαφερόμενοι έχουν συμβληθεί.»