Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Υπουργών Απασχόλησης (EPSCO).

Βασικό θέμα συζήτησης θα είναι η εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης στη συνεδρίαση του Συμβουλίου θα συζητηθούν:

  • Πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου για τη θεσμοθέτηση Εγγύησης για τη Νεολαία (Youth Guarantee).
  • Παρουσίαση από την Επιτροπή του Κοινωνικού Πακέτου Επενδύσεων (Social Investment Package).
  • Προετοιμασία για την τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου 2013.

Πριν την έναρξη του Συμβουλίου, ο υπουργός Εργασίας θα συμμετάσχει σε άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εργασίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος παρουσία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. HermanVan Rompuy, με θέμα «Η Κοινωνική Διάσταση της ΟΝΕ».